TALDEA / EQUIPO / TEAM

TALDEA / EQUIPO / TEAM

ETXEA

Diego Aimar
Artista autodidakta da, Argentinako La Pampa probintziakoa. Hamarkada bat baino gehiago darama zirkuaren artean murgilduta, eta zazpi urte daramatza Bilbon lan egiten.  Diego Aimar akrobazietan, akroporteetan, lurzoruko ariketetan, masta txinatarrean, aire-oihaletan eta clownean espezializatu da.

Oso txikitatik erakutsi zuen objektuak eraikitzeko interesa, erreminten, marrazketaren eta musikaren gaineko interesa. Interes horiek, hain zuzen ere, islatu dira bere azken bi talde-sorkuntzetan: objektuen ikerketa eta zirkuko aparatuen egitura tradizionalen eraldaketa eta egokitzapena.

Isabel Jiménez
Kultura-kudeatzailea, esperientzia handia duena proiektuak idazten eta koordinatzen. 2008. urtetik modu profesionalean ari da arte eszenikoetan lan egiten —ACTA, ACA, Etnosur eta Redetejas gisako erakundeetan lan egin du—. Bere lanaren zati handi bat sektorearen eta Administrazioaren arteko bitartekaritzari eskaini dio, eta, aldi berean, beste proiektu batzuk garatu ahal izan ditu: ekoizpena, prestakuntza-planen diseinua, taldeen eta ekitaldien koordinazioa eta abar.

Gaur egun, Infinita Eszena proiektu pertsonala garatzen ari da. Proiektu horrek bi ildo aktibo du gaur egun: ikuskizunen banaketa eta kultura-proiektuen diseinua eta koordinazioa.

CASA

Diego Aimar
Artista autodidacta de la provincia de La Pampa (Argentina). Lleva más de una década dedicado al arte del circo, y siete años ejerciendo su profesión en Bilbao. Diego Aimar se ha especializado en acrobacias, acroportes, suelo, mástil chino, telas aéreas y clown.

Desde pequeño mostró un gran interés por la construcción de objetos, las herramientas, el dibujo y la música, intereses reflejados en sus dos últimas creaciones grupales: investigación de objetos, transformación y adaptación de las estructuras tradicionales de aparatos de circo.

Isabel Jiménez
Gestora cultural con amplia experiencia en redacción y coordinación de proyectos. Desde el año 2008 ejerce profesionalmente dentro de las artes escénicas en entidades como ACTA, ACA, Etnosur, Redetejas. Gran parte de su labor ha sido de intermediación entre el sector y la administración, y a la vez en otros proyectos ha podido desarrollar aspectos relacionados con la producción, el diseño de planes formativos, la coordinación de equipos y eventos, etc.

Actualmente se encuentra desarrollando su proyecto personal Infinita Escena con dos líneas activas a día de hoy: la distribución de espectáculos y el diseño y coordinación de proyectos culturales.

HOME

Diego Aimar
Selfmade artist from La Pampa (Argentina). More than 14 years of professional career in circus companies, and of these, 10 years  in Bilbao. He has focused in acrobatics, acro-portés, chinese pole, tissues and clown.

Since his early childhood he was deeply interested in object construcction, tools, drawing and music. These interests can be seen in his last collective creations: research on objects and creative adaptation of traditional circus structures.

Isabel Jiménez
Cultural manager with wide experience in projects design & management. Since 2008 works in stage arts in professional culture associations like ACTA (Theater) or ACA (Circus), Etnosur (Festival), Redetejas (Urban cultural project). Most of her career has been as a mediator between the professional sector and Public Cultural Administration; and at the same time in othher projects where she has developped other skills like production, stage arts courses design, team and events management, etc.

Nowadays she develops her personal project Infinita Escena with to working lines: shows management and cultural projects coordination.